Brannvern

Et bredt utvalg av systemer fra Aluproof og SAPA muliggjør bruk av en rekke strukturelle elementer som sørger for «brannvernsoner» i bygninger, og gir de rette forholdene for evakuering av beboere. Disse løsningene inkluderer både et vindu- og dørsystem, og strekker seg til en typisk veggsystemløsning med «klebemontering». Brannvernytelsen til disse løsningene, avhengig av prosjektkravene, er tilgjengelig i en rekke ulike klasser, fra så lavt som El 15 (15 minutter) opptil EL 120 (2 timer) for vertikale enheter. For takvinduer oppnås klassen REI 20 / RE 30.

Komfort skapes når noe gjør livet enklere og mer behagelig. Våre produkter tilfredsstiller begge.

Sapa Door 2074 / Glazed elements 3074 (EI 15, E 30, EI 30)

Glassdører og veggelementer basert på isolerte aluminiumsprofiler med en profildybde på 74 mm. Brannvernelementer må lages i brannvernglass eller fyllplater som er godkjent for byggesystemet.

Dørene kan godkjennes for røyktetthet i klasse Sa.

Dørene kan lages av dørbladprofiler som passer alle typer låser, med en maksimal dørbladdimensjon på 1306 x 2240 mm. For doble bladdører er 2100 mm den maksimale utvendige bredden.

Dørstokker er tilgjengelige i ulike varianter. Dørene kan også installeres uten dørstokk med et 10 mm gap under bunnkanten.
Veggelementer i glass har ingen lengdebegrensning, men en makshøyde på 3000 mm.

Valg av rammeverkprofiler varierer fra 105 mm til 240 mm. For vertikal forlengelse brukes spesialprofiler laget som delingsprofiler.

Typegodkjenningsattest nr. 144503
For mer informasjon om brannvern, brannklassifisering, reguleringer og generelle retningslinjer, kan du se svenske byggeforskrifter BBR, kapittel 5.

Sapa Door 2086/Glazed Elements 3086 (EI 30)

Grunnleggende isolasjonsnivå med 42 mm glassfiberforsterket polyamidbånd og optimert med Sapa Thermo N9 isolasjonsstrimler. Brannbestandige konstruksjoner må være utstyrt med godkjent brannsikkert lass eller fullplater som er godkjente for byggesystemet.

Det brannbestandige glasset kan kombineres med innbruddssikkert glass eller akustisk isolasjon. Også med spor for doble og tredoble sprosser for lave U-verdier. Glasstykkelse maks 49 mm.

Dørbladprofiler er tilgjengelige for smale og modullåser med en maksimal dørbladdimensjon på 1350 x 2928 mm. For doble bladdører er 2683 mm den maksimale utvendige bredden av dørene. Dørene kan utformes med en antiklem. Dører kan klassifiseres for røykkontroll klasse Sa, Sm. Dørstokker er tilgjengelige i flere varianter, og dørene kan også monteres med børstetetning uten dørkarm.

Veggelementer i glass har ingen lengdebegrensning, men en makshøyde på 4620 mm.

Sapa Door 2086 EI 60

Innvendig eller utvendig brannsikker dør med 60 minutters brannbeskyttelse og røykkontroll. Dørene kan lages som enkeltbladsdør, dobbeltbladsdør eller dørpartisjon med topp- og sidelys. Aluminiumsprofilene har en dybde på 86 mm, og isoleres med glassfiberarmerte polyamidbånd på 42 mm.

Dører uten røykkontroll. Kan lages med dørbladprofiler for modulprofillås og maksimal dørbladstørrelse* B=1629 og H=2930 mm. Som dobbelbladdør er maksimal dørbladstørrelse** W=2900 og H=2930 mm. (* anbefalt bredde 1350. ** anbefalt bredde 2600 mm).

Dører med røykkontroll. Dørene kan klassifiseres for røykkontroll i klasse El60, Sa, S200. Maksimal dørbladstørrelse for enkeltbladdør er B=1350 og H=2250 mm. For dobbelbladdører gjelder B=2326 og H=2250 mm.

Dørpartisjon. Makshøyden på partisjonen er 3427 mm og maksbredden er 3427 mm, alternativt B=3427 og H=3140 mm med røykkontroll.
Dørstokker. Dørstokker er tilgjengelige i ulike design. Dørene kan monteres uten dørstokk eller med en tetninglist nederst. Brannstrukturer må alltid utføres med brannsikkert glass eller tetningsplater i henhold til Sapas godkjenningsbevis for brann.

Merk at maksdimensjonene er avhengig av totalvekt, område, åpningsfrekvens osv. Ta kontakt for ytterligere informasjon.